Zpět do obchodu

Registrace

Prvek městské hygieny - psí pisoár

Umístění betonového psího pisoáru v městských celcích

Záchody pro psy nebo-li plochy, kde mohou psi volně vykonat svou potřebu, řeší jednu ze současných palčivých problematik pramenících nejen ze zvyšování počtu psů v sídlištních celcích a centru měst, ale i z důvodu, že si hodně lidí pořizuje psa jako módní doplněk bez vnímání jeho potřeb a potřeb svého okolí. Znečišťování veřejně přístupných ploch jako jsou chodníky, ale i dětská hřiště či pískoviště, nabývá opravdu vážných rozměrů.

Značkování močí

je častějším problémem u psů, feny si speciální místa nevybírají, svoji potřebu vykonávají na ploše. Samotná psí moč je silně dusíkatá a dokáže popálit i odolné rostliny. Na prvcích města jako jsou lampy, patníky, obrubníky, rohy domů, v nejhorších případech auta zanechávají psi svoji charakteristickou stopu a postupně pak moč svojí agresivní podstatou předměty ničí. Zvlášť citlivé na psí moč jsou i některé jehličnany, konifery a zimostrázy. Právě na nich můžeme pozorovat, jak vysoko dokáže pes značkovat a jak vede toto jednání k postupnému úhynu stromu.

Všechny uvedené prvky se snažíme pomocí psích pisoárů chránit a jednou z dalších možností je vystavět psí záchody, které vymezují pejskům místa pro vykonávání potřeby. U kompletních psích záchodů se většinou jedná o ohraničenou plochu, kde je umístěn koš na odpadky a informační cedule s pravidly chování. To ale není dostačující, protože pes potřebuje mít v psím záchodu začleněný prvek, který je pro něj pachově výrazný a hlavně lákavý svojí podstatou. A právě všechny typy psích pisoárů tyto podmínky splňují. Jedná se o tvarově zajímavou věc s přirozenou pachovou stopou. Tím, že se pach moči jednotlivých psů překrývá, stává se pro psy neodolatelným denním lákadlem pro značkování. Jako vhodný prvek malých psích záchodů doporučujeme Betonový psí pisoár. Je totiž dostatečně robustní a tedy i odolný proti vandalismu, přitom může plnit svoji hlavní funkci a pojme velké množství psí moči.

beton_tozmery

Psí pisoár je dnes v městských celcích již nezbytnou součástí psí hygieny.

Soužití lidí a psů je denní realitou a je potřeba rozšiřovat možnosti pro vylepšení tohoto soužití. Nejsou to jen veřejné plochy, ale kdy jste si mohli sednout volně do trávy a užít si příjemný den bez toho, aniž byste byli obtěžování psími exkrementy, případně zápachem z močí označených ploch? Eliminace těchto negativních dopadů na soužití člověka se psem je možná celým souborem opatření v jehož celku je vybudování ploch psích záchodů velmi důležitým prvkem.

Zpět do obchodu